Az Európai Bizottság kimondottan pozitívan értékeli a magyar felzárkózási stratégia megvalósulását

Az Európai Bizottság értékelte és összehasonlította az egyes tagállamok roma-integrációs stratégiáinak végrehajtását, ennek érdekében tett intézkedéseket. Magyarország esetében dicsérik az ágazatok közötti együttműködést, a felzárkózási stratégia nyomon követési rendszerét. A Bizottság javasolja, hogy az uniós források felhasználásánál Magyarország is prioritásként kezelje a romák felzárkózásának támogatását a 2014-2020 közötti időszakban. Közlemény.