Budavári Labirintus: Egy fokozottan védett barlangrendszer „kihasználása”

A budai Vár-hegy alatt húzódó fokozottan védett, Budai Vár-barlang részeként nyilvántartott Budavári Labirintus barlangszakasz a törvény erejénél fogva védett barlangnak minősül. E barlang kizárólagos állami tulajdonban áll és forgalomképtelen, vagyonkezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.