Társadalombiztosítási ellátás hagyatékként való kiutalása

Pénzbeli ellátásra, baleseti táppénzre, utazási költségtérítésre jogosult halála esetén az általa fel nem vett ellátás kifizetése az Eb.tv. 61. § (10) bekezdése alapján az arra jogosultak, illetve az örökös részére.

A nyugellátásra jogosult halála esetén az általa fel nem vett ellátás kifizetése az örökösök részére.