Új büntetés-végrehajtási kódex megalkotásáról döntött a kormány

Az új büntetés-végrehajtási kódex megalkotásának hátterében az új Büntető Törvénykönyv elfogadása és 2013. július 1-jei hatálybalépése, az előző büntetés-végrehajtási törvényrendelet hatályba lépése óta bekövetkező társadalmi, büntetőpolitikai és szakmai meggyőződésbeli változások, valamint a nemzetközi követelményeknek való megfelelés állnak. Közlemény.